Polica Kufitare

Plotësoni më poshtë fushat e kërkuara për të bërë porosine tuaj dhe të udhëtoni i mbrojtur

Përgjegjesinë e mbajtësve të mjeteve motorike ndaj palëve të treta (Kufitare). Ky sigurim mbulon dëmet materiale dhe shëndetsore që mund t’i shkaktohen palëve të treta si rezultat i përdorimit të mjeteve motorike me targa të huaja që qarkullojnë brënda territorit të Shqipërise. Kjo kontratë hyn në fuqi menjeherë në momentin e lëshimit të policës.