• LEJO ATLANTIK TE MBROJË TE ARDHMEN TËNDE!
    eShop Atlantik
    eshop@atlantik.com.al; +355 4 2230 506; +355 682068000

Shëndeti & Aksidente

Udhëtoni jashtë territorit të Shqipërisë? Aplikoni online Sigurimin e Shëndetit në Udhëtim ose Sigurimin për Nxënës dhe Student.


Zgjidh

Sigurimi i Shendetit ne udhetim

Kompania e sigurimeve ATLANTIK (“Siguruesi”), mbulon rreziqet e sigurimit të përfshira në kushtet e përgjithshme që kanë të bëjnë me ndihmën dhe mbrojtjen shëndetësore gjatë udhëtimit, me qëllim për të ndihmuar njerëzit që ndodhen në vështirësi si pasojë e ndodhive të paparashikueshme dhe të papritura gjatë udhëtimit jashtë shtetit të tyre të vendlindjes.

Bli Tani!

Mjetet Motorike

Aplikoni Sigurimin e Detyrueshëm Motorik për automjetin tuaj: Siguracioni TPL dhe Kufitare.
      
      
      

Zgjidh

TPL, Kufitare

Sigurimi i mjetit motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta është sigurim i detyrueshëm të pronarit/përdoruesit të mjetit motorik që qarkullon brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, bazuar në Nr. 32 datë 1 Korrik 2021.      

Bli Tani!

Pasurine & Biznesin

Sigurimi nga Vjedhja i ofrohet çdo personi juridik apo fizik, që paraqet kërkesën për të siguruar pajisje e sende shtëpiake; mallra; objekte të vlefshme; sende me vlerë etj.      
      

Zgjidh

Paketa Baze

Se shpejti mund te siguroni pronen tuaj direkt online.

Se Shpejti

Njoftimet tona