Shëndeti në udhetim

Zgjidhni nje nga produktet tona për të bërë porosinë tuaj dhe të udhëtoni i mbrojtur

Sigurimi i shendetit ne udhetim per personat qe udhetojne jashte shtetit, i cili mbulon shpenzimet mjeksore emergjente e te papritura.

Shëndeti ne Udhëtim

Udhëtoni jashtë territorit të Shqipërisë? Aplikoni online Sigurimin e Shëndetit në Udhëtim


Zgjidh

Sigurimi i Shendetit ne udhetim

Kompania e sigurimeve ATLANTIK (“Siguruesi”), mbulon rreziqet e sigurimit të përfshira në kushtet e përgjithshme që kanë të bëjnë me ndihmën dhe mbrojtjen shëndetësore gjatë udhëtimit, me qëllim për të ndihmuar njerëzit që ndodhen në vështirësi si pasojë e ndodhive të paparashikueshme dhe të papritura gjatë udhëtimit jashtë shtetit të tyre të vendlindjes.

Bli Tani!

Shëndeti ne Udhetim per Studentet

Studioni jashtë territorit të Shqipërisë? Aplikoni online Sigurimin e Shëndetit për Nxënës dhe Student.

Zgjidh

Sigurimi i Shendetit ne udhetim per Studente

Kompania e sigurimeve ATLANTIK (“Siguruesi”), mbulon rreziqet e sigurimit të përfshira në kushtet e përgjithshme që kanë të bëjnë me ndihmën dhe mbrojtjen shëndetësore gjatë udhëtimit, me qëllim për të ndihmuar njerëzit që ndodhen në vështirësi si pasojë e ndodhive të paparashikueshme dhe të papritura gjatë udhëtimit jashtë shtetit të tyre të vendlindjes.

Bli Tani!