Shendeti ne udhetim

Plotësoni më poshtë fushat e kërkuara për të bërë porosine tuaj dhe të udhëtoni i mbrojtur

Sigurimi i shendetit ne udhetim per personat qe udhetojne jashte shtetit, i cili mbulon shpenzimet mjeksore emergjente e te papritura.