• LEJO ATLANTIK TE MBROJË TE ARDHMEN TËNDE!
    eShop Atlantik
    [email protected]; +355 4 2230 506; +355 682068000

Shëndeti & Aksidente

Udhëtoni jashtë territorit të Shqipërisë? Aplikoni online Sigurimin e Shëndetit në Udhëtim ose Sigurimin për Nxënës dhe Student.


Zgjidh

Sigurimi i Shendetit ne udhetim

Kompania e sigurimeve ATLANTIK (“Siguruesi”), mbulon rreziqet e sigurimit të përfshira në kushtet e përgjithshme që kanë të bëjnë me ndihmën dhe mbrojtjen shëndetësore gjatë udhëtimit, me qëllim për të ndihmuar njerëzit që ndodhen në vështirësi si pasojë e ndodhive të paparashikueshme dhe të papritura gjatë udhëtimit jashtë shtetit të tyre të vendlindjes.

Bli Tani!

Mjetet Motorike

Aplikoni Sigurimin e Detyrueshëm Motorik për automjetin tuaj: Siguracioni TPL dhe Kufitare.
      
      
      

Zgjidh

TPL, Kufitare

Sigurimi i mjetit motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta është sigurim i detyrueshëm të pronarit/përdoruesit të mjetit motorik që qarkullon brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, bazuar në Nr. 32 datë 1 Korrik 2021.      

Bli Tani!

Sigurimi i Banesës

Nëse dëshironi të kryeni sigurimin e banesës suaj, Ju lutem jepni të dhëna duke plotësuar formularin e pyetësorit për përllogaritjen e çmimit të sigurimit nga zjarri dhe tërmeti.      
      

Zgjidh

Ploteso formularin

Formulari për përllogaritjen e çmimit të sigurimit nga zjarri dhe tërmeti.

Apliko tani

Njoftimet tona